• 093 551 2357
  • 841 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • khaihoanquangmep@gmail.com

Staff

Tưởng Minh Siêu

– Ngày sinh : 02/12/1983 – Bằng cấp: Đại Học – Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – Chuyên ngành: Điện kỹ thuật…

Dương Tuấn Hải

– Ngày sinh : 28/04/1969 – Học ĐHBK Đà Nẵng 1986-1991 chuyên nghành Cơ khí động lực…

Hứa Viết Thiện

– Ngày sinh: 05/02/1980 – Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2004. Chuyên ngành Nhiệt-Máy Lạnh.…

Lữ Quí Thông

– Ngày sinh 02/05/1989 – Tốt nghiệp Kỹ sư Nhiệt Điện Lạnh. Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2012…

Nguyễn Ngọc Quân

– Ngày sinh : 02/6/1993 – Bằng cấp: Đại Học – Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật Điện – Điện tử…