– Ngày sinh : 28/04/1969

– Học ĐHBK Đà Nẵng 1986-1991 chuyên nghành Cơ khí động lực


– Từ tháng 02/1993 – 10/1996 là Trưởng ca,Phó quản đốc phân xưởng Công ty cung ứng & Phát triển kỹ thuật thủy sản (Seatecco) nay là công ty cổ phần Seatecco.
– 11/1996. – 01/2002 là Kỹ sư giám sát các công trình – Công ty CP Seatecco.
– 02/2002 – 09/2005 Phó phòng thi công công trình Công ty CP Seatecco.
– 10/2005-12/2009 Trưởng phòng kỹ thuật dự án Công ty CP Seatecco.
– 01/2010 – 02/2018 TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần TM-DV Seatecco
– 03/2018 đến nay : Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Khải Hoàn Quang.