Thông tin về

Khải Hoàn Quang

Công ty cổ phần Khải Hoàn Quang là nhà thầu thi công cơ điện chuyên nghiệp cho các công trình dân dụng và công nghiệp. Với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kết hợp hệ thống quản lý chuyên nghiệp phát triển bởi đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt có nhiều kinh nghiệm trong lịch vực thi công cơ điện.

Công ty thực hiện các công trình theo mô hình tiên tiến, ưu việt. Kết hợp sáng tạo và tinh thần cầu tiến, tinh thần làm việc trách nhiệm cao và đổi mới của cán bộ công nhân viên.