Dương Tuấn Hải

Chủ tịch HĐQT

– Ngày sinh : 28/04/1969

– Học ĐHBK Đà Nẵng 1986-1991 chuyên nghành Cơ khí động lực

(more…)

Hứa Viết Thiện

Giám Đốc

– Ngày sinh: 05/02/1980

– Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2004. Chuyên ngành Nhiệt-Máy Lạnh.

(more…)

Tưởng Minh Siêu

P.Giám Đốc

– Ngày sinh : 02/12/1983

– Bằng cấp: Đại Học – Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

– Chuyên ngành: Điện kỹ thuật

(more…)

Nguyễn Đức Bằng

Giám sát, điều hành & kỹ thuật thi công

– Sinh ngày 22/10/1980

– Tốt nghiệp Điện kỹ thuật năm 2000

(more…)

Nguyễn Ngọc Quân

Phó Phòng công trình

– Ngày sinh : 02/6/1993

– Bằng cấp: Đại Học – Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

– Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật Điện – Điện tử

(more…)