– Ngày sinh : 02/6/1993

– Bằng cấp: Đại Học – Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

– Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật Điện – Điện tử

– Quá trình công tác:

+ Từ 4/2016 đến 12/2017:  Công ty cổ phần TM-DV Seatecco – Chức vụ: Giám sát thi công

Công trình tiêu biểu: Công viên Đại Dương Hạ Long – Quảng Ninh, Heineken Đà Nẵng – Giai đoạn 3

+ Từ 1/2018 đến nay:  Công ty cổ phần Khải Hòa Quang  – Chức vụ: Kỹ sư công trình

Công trình tiêu biểu: Vinpearl Nam Hội An, Red Sun Hotel – Nha Trang.